Dekanát FEŠRR (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FEŠRR, LS 2019/2020 - FEŠRR, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_U029Dizertačná práca2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U001Dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U041_NDizertačný projekt (EM) 12019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
PHD_U042_NDizertačný projekt (EM) 22019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
PHD_U043_NDizertačný projekt (EM) 32019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
PHD_U044_NDizertačný projekt (EM) 42019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. RNDr. Bernard Šiška, PhD.
PHD_U046_NDizertačný projekt (IRV) 12019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PHD_U047_NDizertačný projekt (IRV) 22019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PHD_U048_NDizertačný projekt (IRV) 32019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PHD_U049_NDizertačný projekt (IRV) 42019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
PHD_U026Metodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U026_NMetodika dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U300Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U300_NObhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
U15-0080-IOdborná praxZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
PHD_U028Písomná práca k dizertačnej skuške2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U027Prezentácia výsledkov výskumu2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
U15-0010-ISeminár k diplomovej práci IZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0011-ISeminár k diplomovej práci IIZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0012-ISeminár k diplomovej práci IIIZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0013-BSeminár k záverečnej práci IZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0014-BSeminár k záverečnej práci IIZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0015-BSeminár k záverečnej práci IIIZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
PHD_U001_NŠtátna dizertačná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.
U15-0016-BÚvod do štúdiaZS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
PHD_U301Záverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
PHD_U301_NZáverečná skúška2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
U15-0080-IOdborná praxLS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0010-ISeminár k diplomovej práci ILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0011-ISeminár k diplomovej práci IILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0012-ISeminár k diplomovej práci IIILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0013-BSeminár k záverečnej práci ILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0014-BSeminár k záverečnej práci IILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0015-BSeminár k záverečnej práci IIILS 2019/2020 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
SBS-UŠtátna bakalárska škúškaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
SIS-UŠtátna inžinierska škúškaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
UP30Uznaný predmet 30LS 2019/2020 - FEŠRRprof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
U15-0080-IOdborná praxZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0010-ISeminár k diplomovej práci IZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0011-ISeminár k diplomovej práci IIZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0012-ISeminár k diplomovej práci IIIZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0013-BSeminár k záverečnej práci IZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0014-BSeminár k záverečnej práci IIZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0015-BSeminár k záverečnej práci IIIZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0016-BÚvod do štúdiaZS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0080-IOdborná praxLS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0010-ISeminár k diplomovej práci ILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0011-ISeminár k diplomovej práci IILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0012-ISeminár k diplomovej práci IIILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0013-BSeminár k záverečnej práci ILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0014-BSeminár k záverečnej práci IILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
U15-0015-BSeminár k záverečnej práci IIILS 2020/2021 - FEŠRRIng. Žaneta Pauková, PhD.
SBS-UŠtátna bakalárska škúškaLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
SIS-UŠtátna inžinierska škúškaLS 2020/2021 - FEŠRRdoc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.