Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: ZS 2019/2020 - FEŠRR, LS 2019/2020 - FEŠRR, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRR.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_U022_NEkonomické aspekty integrovaného rozvoja vidieka2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0076-BEkonomika cestovného ruchuZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0077-IEkonomika územného rozvojaZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0078-IEkonomika životného prostredia a prírodných zdrojov IIZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0079-BMarketing cestovného ruchuZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0081-BOdborná prax IZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0082-IOdborná prax IIZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0083-BOrganizácia služieb cestovného ruchuZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0084-BRegionálna ekonomikaZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0085-IRegionálny a miestny rozvojZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0087-IRozvoj vidiekaZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0088-BSociálny rozvoj vidieka a sociálna politikaZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0089-IStrategické plánovanie a investičné projekty vo verejnej správeZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
PHD_U020_NTeórie, koncepcie a politiky integrovaného rozvoja vidieka2019/2020 - doktorandské štúdiá - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0090-ITvorba a manažment projektovZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0091-IVidiecky cestovný ruchZS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0076-BEkonomika cestovného ruchuLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0077-IEkonomika územného rozvojaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0137-BEkonomika životného prostredia a prírodných zdrojovLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0078-IEkonomika životného prostredia a prírodných zdrojov IILS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0079-BMarketing cestovného ruchuLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0081-BOdborná prax ILS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0082-IOdborná prax IILS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0083-BOrganizácia služieb cestovného ruchuLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0084-BRegionálna ekonomikaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0085-IRegionálny a miestny rozvojLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0087-IRozvoj vidiekaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0088-BSociálny rozvoj vidieka a sociálna politikaLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0089-IStrategické plánovanie a investičné projekty vo verejnej správeLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Mária Fáziková, CSc.
U15-0090-ITvorba a manažment projektovLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.
U15-0091-IVidiecky cestovný ruchLS 2019/2020 - FEŠRRdoc. Ing. Jana Jarábková, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.