Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - TF, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - TF.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_M083_NAplikovaná ergonómia2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
PHD_M075_NManažment technického rozvoja výrobných systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
PHD_M040_NPlánovanie a vyhodnocovanie experimentov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
PHD_M090_NŤažbovo-dopravná technika2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
PHD_M039_NTechnický manažment závlahových systémov2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
PHD_M084_NTechnika v lesníckej výrobe2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
PHD_M089_NTechnológia a technika rastlinnej výroby2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
PHD_M041_NVýroba a spracovanie biomasy2019/2020 - doktorandské štúdiá - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0113-IBioenergetikaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0114-IErgonómiaLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0116-IManažérstvo technického rozvojaLS 2019/2020 - TFIng. Miroslav Macák, PhD.
T15-0117-IMechanizácia ochrany a výživy rastlínLS 2019/2020 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0119-BMechanizácia rastlinnej výrobyLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0122-BMetodika a tvorba odborného textuLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0153-IObchodovanie s technikouLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0157-IPoľnohospodárska technikaLS 2019/2020 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0123-IPresné poľnohospodárstvoLS 2019/2020 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0125-IRegionálna bioenergetikaLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0126-BRiadenie a obsluha obilných kombajnovLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0127-BRiadenie a organizácia výrobných procesovLS 2019/2020 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0128-BRiadenie a plánovanie výrobyLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0130-BStavebné strojeLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0133-ITechnika pre pozberové technológieLS 2019/2020 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0137-ITechnika pre zber poľných plodínLS 2019/2020 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
T15-0113-IBioenergetikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0115-BKonštrukcia samohybných strojovZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0118-BMechanizácia poľnohospodárskej výrobyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0119-BMechanizácia rastlinnej výrobyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0120-BMechanizácia v záhradníctveZS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0121-IMechanizácia vinárstvaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0157-IPoľnohospodárska technikaZS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0124-IProjektovanie výrobných systémovZS 2020/2021 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0125-IRegionálna bioenergetikaZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0129-IRiadenie prevádzky strojovZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0130-BStavebné strojeZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0131-ITechnika pre parkové úpravyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0132-ITechnika pre pestovanie plodínZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0134-BTechnika pre vinohradníctvo a vinárstvoZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0135-BTechnika pre výrobu a spracovanie biomasyZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0136-ITechnika pre zavlažovanie a odvodňovanieZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0138-BTechnika v agrokomplexeZS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0139-BTechnika v biosystémochZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0140-BVýrobné systémy pre rastlinnú výrobuZS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jana Galambošová, PhD.
T15-0113-IBioenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0114-IErgonómiaLS 2020/2021 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0116-IManažérstvo technického rozvojaLS 2020/2021 - TFIng. Miroslav Macák, PhD.
T15-0117-IMechanizácia ochrany a výživy rastlínLS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0119-BMechanizácia rastlinnej výrobyLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0122-BMetodika a tvorba odborného textuLS 2020/2021 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0153-IObchodovanie s technikouLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0157-IPoľnohospodárska technikaLS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0123-IPresné poľnohospodárstvoLS 2020/2021 - TFprof. Ing. Vladimír Rataj, PhD.
T15-0125-IRegionálna bioenergetikaLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0126-BRiadenie a obsluha obilných kombajnovLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Juraj Maga, Dr.
T15-0127-BRiadenie a organizácia výrobných procesovLS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.
T15-0128-BRiadenie a plánovanie výrobyLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc.
T15-0130-BStavebné strojeLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Ján Jobbágy, PhD.
T15-0133-ITechnika pre pozberové technológieLS 2020/2021 - TFdoc. Ing. Marek Angelovič, PhD.
T15-0137-ITechnika pre zber poľných plodínLS 2020/2021 - TFprof.h.c. prof. Ing. Pavol Findura, PhD.