Katedra biotechniky zelene (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Princípy a metodológia vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
ArboristikaLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0021-BDendrológia - Ihličnaté dreviny
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0024-B
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0027-BLS 2019/2020 - FZKIIng. Ladislav Bakay, PhD.
LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0036-IRozmnožovanie rastlín technikami in vitro
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0037-IRozpočtovanie sadovníckych úprav
LS 2019/2020 - FZKI
Sadovnícke kvetinárstvo
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0039-BSadovnícke škôlkárstvo
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0040-ILS 2019/2020 - FZKI
Z15-0043-B
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0044-I
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0046-BLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Z15-0016-IAplikovaný interiérový dizajn
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0204-IAteliéry biotechniky zelene
ZS 2020/2021 - FZKI
Biotechnika krajinnej zeleneZS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viera Paganová, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Katarína Rovná, PhD.
Z15-0023-IZS 2020/2021 - FZKI
Interiérové rastliny
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0027-BKurz biotechniky zelene
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0028-BKurz kvetinárstvaZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0029-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Manažment a realizácia sídelnej zeleneZS 2020/2021 - FZKIIng. Marcel Raček, PhD.
Metódy hodnotenia a oceňovania drevínZS 2020/2021 - FZKIIng. Marcel Raček, PhD.
Z15-0032-BOchrana okrasných rastlínZS 2020/2021 - FZKIIng. Ján Kollár, PhD.
Z15-0033-IOkrasné dreviny v záhradníctveZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z057_NPrincípy a metodológia vedeckého výskumu v krajinnej a záhradnej architektúre
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Z15-0034-IZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0035-IRozmnožovanie a semenárstvo drevínZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0036-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Helena Lichtnerová, PhD.
Z15-0038-BSadovnícke kvetinárstvoZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0042-ITvorba portfólia
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Ladislav Bakay, PhD.
Tvorba v sadovníckom kvetinárstve
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0044-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Z15-0045-B
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. Katarína Rovná, PhD.
Zakladanie a údržba zeleneZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0017-I
LS 2020/2021 - FZKI
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Z15-0018-ILS 2020/2021 - FZKIprof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Z15-0021-BDendrológia - Ihličnaté drevinyLS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Ladislav Bakay, PhD.
Z15-0028-BKurz kvetinárstvaLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0036-IRozmnožovanie rastlín technikami in vitro
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0037-IRozpočtovanie sadovníckych úpravLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0038-B
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0039-BLS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Z15-0044-IViazačstvo a aranžovanie kvetínLS 2020/2021 - FZKIIng. Viera Šajbidorová, PhD.
Z15-0046-BLS 2020/2021 - FZKI
Základy lesného hospodárstvaLS 2020/2021 - FZKI