Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI, LS 2019/2020 - FZKI.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKI
PHD_Z018_NÚzemné plánovanie a obnova sídiel2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Vývoj, obnova a tvorba parkov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FZKIprof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Attila Tóth, PhD.
Ateliér záhradnej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0138-IAteliéry krajinárskej tvorbyLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0139-IAteliéry tvorby verejnej zeleneLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0140-IAteliéry tvorby vyhradenej zelene
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Mária Bihuňová, PhD.
CAD projektovanie
LS 2019/2020 - FZKI
Ing. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0143-ICAD v záhradnej a krajinnej tvorbeLS 2019/2020 - FZKI
Dejiny umeniaLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0179-ILS 2019/2020 - FZKI
Z15-0148-ILS 2019/2020 - FZKI
Z15-0151-ILS 2019/2020 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0183-ILS 2019/2020 - FZKI
Z15-0152-BLS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Kurz umeleckých zručnostíLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0181-I
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0159-BParková tvorba
LS 2019/2020 - FZKI
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Z15-0161-BLS 2019/2020 - FZKI
LS 2019/2020 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0165-BLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0166-BLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0167-B
LS 2019/2020 - FZKI
Terénne cvičenie I.LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0169-BTerénne cvičenie II.LS 2019/2020 - FZKI
Z15-0170-ITvorba priestorov rekreácie
LS 2019/2020 - FZKI
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
LS 2019/2020 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
LS 2019/2020 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0173-BLS 2019/2020 - FZKI
Vývoj záhradnej a parkovej tvorbyLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0175-BLS 2019/2020 - FZKI
Z15-0179-BZelené siete v urbanizovanom prostredí
LS 2019/2020 - FZKI

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
ObdobieGarant
Z15-0135-BAteliér parkovej tvorbyZS 2020/2021 - FZKI
Ateliér záhradnej tvorbyZS 2020/2021 - FZKI
Ateliéry tvorby verejnej zelene
ZS 2020/2021 - FZKI
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0141-BCAD modelovanie a vizualizácia
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
CAD projektovanieZS 2020/2021 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0143-I
ZS 2020/2021 - FZKI
Dejiny záhradného umenia
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0147-IDizajn v záhradnej a parkovej tvorbeZS 2020/2021 - FZKIMgr. art. Soňa Bellérová
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Krajinárska tvorba
ZS 2020/2021 - FZKI
KresbaZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0151-IKultúra a percepcia krajinyZS 2020/2021 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Z15-0153-B
ZS 2020/2021 - FZKI
ZS 2020/2021 - FZKI
Modelovanie, vizualizácia a prezentácia v záhradnej a krajinnej architektúre
ZS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0157-IObnova zelene vidieckeho sídlaZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Odborné kreslenie a základy deskriptívyZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0162-IProjektová príprava stavieb
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Sadovnícka kresbaZS 2020/2021 - FZKIIng. Denisa Halajová, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Tvorba priestorov rekreácie
ZS 2020/2021 - FZKI
Z15-0171-ITvorba verejných a rekreačných priestorov (v urbanizovanom prostredí)ZS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0172-BUrbanizmus a územné plánovanieZS 2020/2021 - FZKI
PHD_Z018_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FZKI
Z15-0176-BZáklady kresby
ZS 2020/2021 - FZKI
Mgr. art. Soňa Bellérová
Základy projektovania pre krajinnú architektúru
ZS 2020/2021 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
ZS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Martina Verešová, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Ateliér záhradnej tvorby
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0138-IAteliéry krajinárskej tvorby
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Ateliéry tvorby verejnej zelene
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Z15-0140-ILS 2020/2021 - FZKI
Z15-0142-BCAD projektovanie
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0143-ILS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0144-BLS 2020/2021 - FZKI
Komplexný ateliér
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0148-I
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0151-IKultúra a percepcia krajinyLS 2020/2021 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
Kurz architektonickej tvorbyLS 2020/2021 - FZKI
Z15-0152-B
LS 2020/2021 - FZKI
Kurz umeleckých zručnostíLS 2020/2021 - FZKI
Kurz záhradno-krajinného dizajnuLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Z15-0154-ILS 2020/2021 - FZKI
Odborné kreslenie a základy deskriptívyLS 2020/2021 - FZKIIng. Roman Flóriš, PhD.
Z15-0160-BPočítačová grafika a grafický dizajn
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
Z15-0162-IProjektová príprava stavieb
LS 2020/2021 - FZKI
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Z15-0165-BLS 2020/2021 - FZKIIng. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Stavby v parkoch a záhradách
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD.
Z15-0168-BTerénne cvičenie I.LS 2020/2021 - FZKI
LS 2020/2021 - FZKIIng. Mária Bihuňová, PhD.
Tvorba priestorov rekreácieLS 2020/2021 - FZKIDr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
LS 2020/2021 - FZKI
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Z15-0175-BLS 2020/2021 - FZKIdoc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Zelené siete v urbanizovanom prostredíLS 2020/2021 - FZKIIng. Attila Tóth, PhD.