Dekanát FBP (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačný projekt I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P126_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P0752019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Experimentálna práca I
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P129_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca III2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Experimentálna práca IV2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P074_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Obhajoba dizertačnej práce2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P300
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Publikácie I2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Publikácie II
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P130_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Marián Brestič, CSc.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Záverečná skúška
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0003-IOdborná prax
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Jozef Čapla, PhD.
Prevádzková praxLS 2019/2020 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
Štátna bakalárska škúška
LS 2019/2020 - FBP
SIS-PŠtátna inžinierska škúška
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0005-B
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Helena Frančáková, CSc.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Dizertačný projekt I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P126_NDizertačný projekt II
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P075_NExperimentálna práca I
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P131_NExperimentálna práca III
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P300_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0003-IOdborná praxZS 2020/2021 - FBPIng. Jozef Čapla, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Prevádzková praxZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Publikácie II2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P127_NSeminár k metodike
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0073-BSeminár k praxiZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Alica Bobková, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0005-BÚvod do štúdia
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
Záverečná skúška
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Odborná praxLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Alica Bobková, PhD.
SBS-P
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
SIS-PŠtátna inžinierska škúškaLS 2020/2021 - FBP
Úvod do štúdiaLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Helena Frančáková, CSc.