Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Bunkové regulácie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P007_NFenogenetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P060_NFunkčná genomika živočíchov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fyziológia výživy2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Genetika fyziologických procesov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
PHD_P085_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vývojová biologia pre doktorandov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0131-BEkofyziológia živočíchov
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
P15-0015-B
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0023-B
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fyziológia vtákov
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Fyziológia výživy
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
P15-0032-IMetabolizmus bioaktívnych látokLS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
Patofyziológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
LS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0022-BBiológia živočíšnej produkcie
ZS 2020/2021 - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Biosenzory v biotechnológiách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P122_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Bunkové regulácie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Fenogenetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0024-IZS 2020/2021 - FBP
P15-0025-IZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0027-I
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P102_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0028-BFyziológia živočíchovZS 2020/2021 - FBP
Fyziologická genetikaZS 2020/2021 - FBP
PHD_P119_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
HematológiaZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0033-IMolekulová fyziológia
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Molekulová imunológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0034-I
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0035-IZS 2020/2021 - FBP
P15-0037-IZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P003_NVývojová biologia pre doktorandov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0131-BEkofyziológia živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
640P407
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0028-BFyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBP
P15-0032-ILS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0105-I
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Ochrana biodiverzity živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0038-ILS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.