Katedra fyziológie živočíchov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
Biosenzory v biotechnológiách
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Bunkové regulácie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P007_NFenogenetika2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Funkčná genomika živočíchov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Fyziológia výživy
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P119_NGenetika fyziologických procesov
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Metabolizmus vysokoúžitkových zvierat2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Molekulová imunológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P008_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P003_NVývojová biologia pre doktorandov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Ekofyziológia živočíchov
LS 2019/2020 - FBP
P15-0015-BFunkčná cytológiaLS 2019/2020 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2019/2020 - FBP
640P407LS 2019/2020 - FBP
P15-0027-ILS 2019/2020 - FBP
LS 2019/2020 - FBP
P15-0032-I
LS 2019/2020 - FBP
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0035-I
LS 2019/2020 - FBP
Patofyziológia živočíchovLS 2019/2020 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
P15-0037-ILS 2019/2020 - FBP
P15-0038-I
LS 2019/2020 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetuObdobieGarant
Biológia živočíšnej produkcie
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P121_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Bunkové a tkanivové kultúry živočíchov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Bunkové regulácie
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P014_NEndokrinológia reprodukcie2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
PHD_P007_NFenogenetika2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0015-B
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P060_NFunkčná genomika živočíchov
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0025-IFyziológia prežúvavcov
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0027-IFyziológia výživyZS 2020/2021 - FBP
PHD_P102_NFyziológia výživy2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Fyziológia výživy človekaZS 2020/2021 - FBP
Fyziológia živočíchov
ZS 2020/2021 - FBP
Fyziologická genetika
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
PHD_P119_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0030-BHematológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Imunobiológia
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P066_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
PHD_P115_NMolekulárna endokrinológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Molekulová imunológia2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0034-I
ZS 2020/2021 - FBP
Ochrana biodiverzity živočíchov
ZS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Reprodukčná biológiaZS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vývojová biologia pre doktorandov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
P15-0131-BEkofyziológia živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
P15-0015-BLS 2020/2021 - FBPprof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
640P407
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
P15-0027-IFyziológia výživy
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
P15-0028-BFyziológia živočíchov
LS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Metabolizmus bioaktívnych látok
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0105-I
LS 2020/2021 - FBP
P15-0035-IOchrana biodiverzity živočíchovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
P15-0036-IPatofyziológia živočíchovLS 2020/2021 - FBPprof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Reprodukčná biológia
LS 2020/2021 - FBP
P15-0038-ILS 2020/2021 - FBP