Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2020/2021 - FBP, 2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2020/2021 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0081-B
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0082-BZS 2020/2021 - FBP
P15-0083-B
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ChémiaZS 2020/2021 - FBP
P15-0087-IChémia potravín
ZS 2020/2021 - FBP
prof. Ing. Janette Musilová, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
P15-0089-BZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0090-B
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0091-B
ZS 2020/2021 - FBP
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíZS 2020/2021 - FBP
P15-0094-IPrírodné organické zlúčeninyZS 2020/2021 - FBP
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredí
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0097-B
ZS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
P15-0081-BAnorganická chémia
LS 2020/2021 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
Chémia odpadovLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
LS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0088-BChémia vínaLS 2020/2021 - FBPRNDr. Daniel Bajčan, PhD.
Chémia vodyLS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-BLS 2020/2021 - FBP
P15-0092-IOdhad škôd v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0093-BOrganická chémia
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Rádioaktivita v životnom prostredíLS 2020/2021 - FBP
P15-0096-BLS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0162-BZáklady chémie
LS 2020/2021 - FBP
Základy chémie potravín
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Mária Timoracká, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.