Katedra chémie (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP.

Kód
Názov predmetuObdobie
Garant
PHD_P117_NEnvironmentálne biotechnológie
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
Chémia prírodných látok2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
PHD_P019_N2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Chemické riziká odpadov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kontaminanty v potravinových surovinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
PHD_P017_N
2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0080-BLS 2019/2020 - FBP
Anorganická chémia
LS 2019/2020 - FBP
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
P15-0086-I
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BChémia pre záhradníctvo
LS 2019/2020 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0088-BChémia vína
LS 2019/2020 - FBP
RNDr. Daniel Bajčan, PhD.
P15-0089-B
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-BChemická toxikológiaLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0092-ILS 2019/2020 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Organická chémia
LS 2019/2020 - FBP
P15-0020-ILS 2019/2020 - FBP
Seminár z organickej chémie
LS 2019/2020 - FBP
Ing. Pavol Trebichalský, PhD.
P15-0097-BVšeobecná chémiaLS 2019/2020 - FBPprof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
Základy chémie potravínLS 2019/2020 - FBPIng. Mária Timoracká, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

Kód
Názov predmetu
Obdobie
Garant
P15-0081-B
ZS 2020/2021 - FBP
ZS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0083-BBiofyzikálna chémiaZS 2020/2021 - FBPIng. Radovan Stanovič, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P117_N2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0085-BZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P020_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.
P15-0089-B
ZS 2020/2021 - FBP
PHD_P019_N
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
Chemická toxikológiaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Chemické laboratórne technikyZS 2020/2021 - FBP
Chemické riziká odpadov2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Kontaminanty v potravinových surovinách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
ZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredí
ZS 2020/2021 - FBP
doc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
Rizikové látky v potravinách
2020/2021 - doktorandské štúdiá - FBP
P15-0095-B
ZS 2020/2021 - FBP
P15-0097-BZS 2020/2021 - FBP
P15-0080-B
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0086-ILS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0161-BChémia pre záhradníctvo
LS 2020/2021 - FBP
Chémia vína
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
Ing. Radovan Stanovič, PhD.
P15-0090-BChemická toxikológiaLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0092-ILS 2020/2021 - FBPdoc. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
P15-0093-BOrganická chémia
LS 2020/2021 - FBP
doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
P15-0020-IRádioaktivita v životnom prostredí
LS 2020/2021 - FBP
P15-0096-B
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
LS 2020/2021 - FBP
P15-0143-B
LS 2020/2021 - FBP