Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP) - zoznam garantovaných predmetov

Aktuálne vyučované predmety

V nasledujúcom zozname sú uvedené aktuálne vyučované predmety. Období: LS 2019/2020 - FBP, 2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBP, ZS 2019/2020 - FBP.

KódNázov predmetuObdobieGarant
PHD_P103_NCereálna chémia a technológia2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0113-IEnológiaZS 2019/2020 - FBPIng. Peter Czako, PhD.
P15-0114-BHodnotenie poľnohospodárskych produktovZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0116-IKonzervovanie potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0134-BKvalita potravín rastlinného pôvoduZS 2019/2020 - FBPIng. Eva Ivanišová, PhD.
P15-0153-BNápoje a minoritné rastlinné produkty v gastronómiiZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
PHD_P042_NPozberové technológie a úschova surovín a potravín2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
PHD_P032_NProgresívne technológie výroby sladu a piva2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0118-ISenzometrika a informatika v potravinárstveZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0121-BSkladovanie rastlinných produktovZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0123-BSpracovanie hroznaZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0125-ISpracovanie záhradníckych produktovZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
PHD_P026_NTechnológia sacharidov2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0127-ITechnológie potravín rastlinného pôvoduZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0128-ITechnológie spracovania cereáliíZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0129-ITechnológie spracovania okopanín a špeciálnych plodínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0154-BTechnológie výroby pokrmov IZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
PHD_P106_NTechnológie výroby potravín a ich hodnotenie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
PHD_P033_NTeoretické základy konzervácie2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0155-BVýroba tradičných potravín a jedálZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
PHD_P105_NVýživovo významné a aditívne látky v potravinách2019/2020 - doktorandské štúdiá - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0135-BZáklady gastronómieZS 2019/2020 - FBPIng. Anna Kolesárová, PhD.
P15-0136-BZáklady spracovania a skladovania potravínZS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0112-BBiologicky aktívne zložky potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0114-BHodnotenie poľnohospodárskych produktovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0115-BHodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvoduLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0117-BPivničné hospodárstvoLS 2019/2020 - FBPIng. Peter Czako, PhD.
P15-0118-ISenzometrika a informatika v potravinárstveLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0119-BSenzorická analýza potravínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0120-BSenzorické hodnotenie a kontrola kvality vínLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0121-BSkladovanie rastlinných produktovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0122-ISladovníctvo a pivovarníctvoLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0124-BSpracovanie ovocia a zeleninyLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0126-ITechnológia nealkoholických nápojovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0127-ITechnológie potravín rastlinného pôvoduLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0130-ITechnológie spracovania záhradníckych produktovLS 2019/2020 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0137-BVýživa a stravovanieLS 2019/2020 - FBPIng. Anna Kolesárová, PhD.

Informačné listy garantovaných predmetov je možné vytlačiť vo forme brožúry. Brožúru vytlačíte stlačením tlačidla Tlač brožúry.

Predmety budúcich období

V nasledujúcom zozname sú uvedené predmety, ktoré sú zaradené do budúcich období.

KódNázov predmetuObdobieGarant
P15-0113-IEnológiaZS 2020/2021 - FBPIng. Peter Czako, PhD.
P15-0114-BHodnotenie poľnohospodárskych produktovZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0116-IKonzervovanie potravínZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0134-BKvalita potravín rastlinného pôvoduZS 2020/2021 - FBPIng. Eva Ivanišová, PhD.
P15-0153-BNápoje a minoritné rastlinné produkty v gastronómiiZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0118-ISenzometrika a informatika v potravinárstveZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0121-BSkladovanie rastlinných produktovZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0123-BSpracovanie hroznaZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0125-ISpracovanie záhradníckych produktovZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0127-ITechnológie potravín rastlinného pôvoduZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0128-ITechnológie spracovania cereáliíZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0129-ITechnológie spracovania okopanín a špeciálnych plodínZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0154-BTechnológie výroby pokrmov IZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0155-BVýroba tradičných potravín a jedálZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0135-BZáklady gastronómieZS 2020/2021 - FBPIng. Anna Kolesárová, PhD.
P15-0136-BZáklady spracovania a skladovania potravínZS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0112-BBiologicky aktívne zložky potravínLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0114-BHodnotenie poľnohospodárskych produktovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0115-BHodnotenie surovín a potravín rastlinného pôvoduLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
P15-0117-BPivničné hospodárstvoLS 2020/2021 - FBPIng. Peter Czako, PhD.
P15-0118-ISenzometrika a informatika v potravinárstveLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0119-BSenzorická analýza potravínLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0120-BSenzorické hodnotenie a kontrola kvality vínLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
P15-0121-BSkladovanie rastlinných produktovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0122-ISladovníctvo a pivovarníctvoLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0124-BSpracovanie ovocia a zeleninyLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0126-ITechnológia nealkoholických nápojovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0127-ITechnológie potravín rastlinného pôvoduLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Ján Mareček, PhD.
P15-0130-ITechnológie spracovania záhradníckych produktovLS 2020/2021 - FBPdoc. Ing. Andrea Mendelová, PhD.
P15-0137-BVýživa a stravovanieLS 2020/2021 - FBPIng. Anna Kolesárová, PhD.