Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: -- nezadáno --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť význam neobrábaných parciel v poľnohospodárskej krajine z hľadiska výskytu mikroorganizmov ktoré sú prirodzene schopné regulovať populácie hmyzu a to aj populácie škodcov poľnohospodárskych plodín. Spracovať dostupné informácie o výskyte a ekológii rôznych druhov entomopatogénnych húb ktoré sa vyskytujú v prírodných koridoroch a o schopnosti týchto koridorov zaisťovať prirodzenú reguláciu hmyzu.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.