Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: -- not entered --
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je zhodnotiť význam neobrábaných parciel v poľnohospodárskej krajine z hľadiska výskytu mikroorganizmov ktoré sú prirodzene schopné regulovať populácie hmyzu a to aj populácie škodcov poľnohospodárskych plodín. Spracovať dostupné informácie o výskyte a ekológii rôznych druhov entomopatogénnych húb ktoré sa vyskytujú v prírodných koridoroch a o schopnosti týchto koridorov zaisťovať prirodzenú reguláciu hmyzu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABB Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.