Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je zhodnotiť význam neobrábaných parciel v poľnohospodárskej krajine z hľadiska výskytu mikroorganizmov ktoré sú prirodzene schopné regulovať populácie hmyzu a to aj populácie škodcov poľnohospodárskych plodín. Spracovať dostupné informácie o výskyte a ekológii rôznych druhov entomopatogénnych húb ktoré sa vyskytujú v prírodných koridoroch a o schopnosti týchto koridorov zaisťovať prirodzenú reguláciu hmyzu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ABB aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.