Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
-- nezadané --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť význam neobrábaných parciel v poľnohospodárskej krajine z hľadiska výskytu mikroorganizmov ktoré sú prirodzene schopné regulovať populácie hmyzu a to aj populácie škodcov poľnohospodárskych plodín. Spracovať dostupné informácie o výskyte a ekológii rôznych druhov entomopatogénnych húb ktoré sa vyskytujú v prírodných koridoroch a o schopnosti týchto koridorov zaisťovať prirodzenú reguláciu hmyzu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.