Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človeka
State of topic: approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: -- not entered --
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Juraj Medo, PhD.
Summary: Cieľom práce je spracovať teoretický prehľad o výskyte jednotlivých druhov mikroorganizmov v ústnej dutine človeka. Popísať ich vzájomné vzťahy a v literatúre vyhľadať faktory ktoré môžu ovplyvňovať výskyt jednotlivých druhov so zvláštnym zameraním na zloženie potravy.

There are no limitations of the topic