Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človeka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je spracovať teoretický prehľad o výskyte jednotlivých druhov mikroorganizmov v ústnej dutine človeka. Popísať ich vzájomné vzťahy a v literatúre vyhľadať faktory ktoré môžu ovplyvňovať výskyt jednotlivých druhov so zvláštnym zameraním na zloženie potravy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia