Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
-- nezadáno --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať reakciu mikrobiálneho spoločenstva na aplikáciu vybraných pesticídov, popísať účinok pesticídov a produktov ich rozkladu na jednotlivé skupiny mikroorganizmov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.