Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať reakciu mikrobiálneho spoločenstva na aplikáciu vybraných pesticídov, popísať účinok pesticídov a produktov ich rozkladu na jednotlivé skupiny mikroorganizmov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.