Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Výskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu Beauveria
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
-- nezadáno --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cielom práce je popísať dsRNA vírusové častice nachadzajúce sa mikroskopických hubách rodu Beauveria so zreteľom na ich morfologickú a genetickú štruktúru. Zistiť ktoré genotypy vírusov sa vyskytujú v populáciách týchto húb na území Slovenska. Zhodnotiť ich diverzitu a prípadne zistiť či sú schopné spôsobiť hypo- alebo hyper-virulenciu kmeňov ktoré sú ich hostiteľmi.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení