Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Výskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu Beauveria
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: -- nezadáno --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cielom práce je popísať dsRNA vírusové častice nachadzajúce sa mikroskopických hubách rodu Beauveria so zreteľom na ich morfologickú a genetickú štruktúru. Zistiť ktoré genotypy vírusov sa vyskytujú v populáciách týchto húb na území Slovenska. Zhodnotiť ich diverzitu a prípadne zistiť či sú schopné spôsobiť hypo- alebo hyper-virulenciu kmeňov ktoré sú ich hostiteľmi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení