Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Výskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu Beauveria
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
-- not entered --
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Cielom práce je popísať dsRNA vírusové častice nachadzajúce sa mikroskopických hubách rodu Beauveria so zreteľom na ich morfologickú a genetickú štruktúru. Zistiť ktoré genotypy vírusov sa vyskytujú v populáciách týchto húb na území Slovenska. Zhodnotiť ich diverzitu a prípadne zistiť či sú schopné spôsobiť hypo- alebo hyper-virulenciu kmeňov ktoré sú ich hostiteľmi.
Cancelled:
yes

There are no limitations of the topic