Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu Beauveria
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
-- nezadané --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:--
Navrhol:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cielom práce je popísať dsRNA vírusové častice nachadzajúce sa mikroskopických hubách rodu Beauveria so zreteľom na ich morfologickú a genetickú štruktúru. Zistiť ktoré genotypy vírusov sa vyskytujú v populáciách týchto húb na území Slovenska. Zhodnotiť ich diverzitu a prípadne zistiť či sú schopné spôsobiť hypo- alebo hyper-virulenciu kmeňov ktoré sú ich hostiteľmi.
Zrušené:
áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia