Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu Beauveria
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cielom práce je popísať dsRNA vírusové častice nachadzajúce sa mikroskopických hubách rodu Beauveria so zreteľom na ich morfologickú a genetickú štruktúru. Zistiť ktoré genotypy vírusov sa vyskytujú v populáciách týchto húb na území Slovenska. Zhodnotiť ich diverzitu a prípadne zistiť či sú schopné spôsobiť hypo- alebo hyper-virulenciu kmeňov ktoré sú ich hostiteľmi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia