Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: PCR detekcia mikroskopických húb v potravinách
State of topic: approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: -- not entered --
Faculty: Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Juraj Medo, PhD.
Summary: Cieľom práce je detegovať významné druhy mikroskopických húb v potravinách a surovinách v rôznom stupni spravovania a počas uskladnenia pomocou polymerázovej reťazovej reakcie. Porovnať výsledky získané touto metódou s výsledkami získanými klasickými kultivačnými metódami.

There are no limitations of the topic