Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: PCR detekcia mikroskopických húb v potravinách
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je detegovať významné druhy mikroskopických húb v potravinách a surovinách v rôznom stupni spravovania a počas uskladnenia pomocou polymerázovej reťazovej reakcie. Porovnať výsledky získané touto metódou s výsledkami získanými klasickými kultivačnými metódami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia