Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Stav témy: schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cielom práce je popísať mikrobiálne pigmenty z hľadiska ich syntézy, chemickej štruktúry, metabolizmu, funkcie a prípadného využitia. Práca by sa mala zamerať predovšetkým na rod Streptomyces ktorý zahŕňa veľké množstvo druhov schopných produkovať pigmenty.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia