Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Základné nutričné charakteristiky králičieho mäsa
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
-- nezadáno --
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
Abstrakt:
Spracovať literárny prehľad o králičom mäse z hľadiska jeho základnej živinovej skladby. Určiť špecifické komponenty chemickej skladby v porovnaní s mäsom iných druhov jatočných zvierat. Stanoviť hlavné prínosy tejto potravinovej suroviny pre ľudskú výživu.
Zrušeno:
ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení