Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Základné nutričné charakteristiky králičieho mäsa
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.
Abstrakt: Spracovať literárny prehľad o králičom mäse z hľadiska jeho základnej živinovej skladby. Určiť špecifické komponenty chemickej skladby v porovnaní s mäsom iných druhov jatočných zvierat. Stanoviť hlavné prínosy tejto potravinovej suroviny pre ľudskú výživu.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia