Přehled vypsaných témat - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: -- nezadáno --
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: Analýza možností a implementácie podpôr z PRV pre SHR

K tématu nejsou zadaná žádná omezení