Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: -- nezadané --
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Milan Macák, Dr.
Abstrakt: Analýza možností a implementácie podpôr z PRV pre SHR

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia