Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Terminalia Bellerica je vysoký opadavý strom vyskytujúci sa v krajinách ako je Bangladéš, Kambodža, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam a i. Používa sa v indickej ajurvédskej medicíne pre svoje antidiuretické, protizápalové účinky, používa sa pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významná svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom diplomovej práce bude skúmanie účinkov extraktu z kôry Terminalia Bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípanej so zameraním sa na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek in vitro.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ABI Applied Biology
I-BII Biotechnology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.