Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Abstrakt: Terminalia Bellerica je vysoký opadavý strom vyskytujúci sa v krajinách ako je Bangladéš, Kambodža, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam a i. Používa sa v indickej ajurvédskej medicíne pre svoje antidiuretické, protizápalové účinky, používa sa pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významná svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom diplomovej práce bude skúmanie účinkov extraktu z kôry Terminalia Bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípanej so zameraním sa na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek in vitro.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ABI aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --
I-BII Biotechnológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.