Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Terminalia Bellerica je vysoký opadavý strom vyskytujúci sa v krajinách ako je Bangladéš, Kambodža, Čína, Indonézia, Malajzia, Nepál, Pakistan, Srí Lanka, Thajsko a Vietnam a i. Používa sa v indickej ajurvédskej medicíne pre svoje antidiuretické, protizápalové účinky, používa sa pri liečbe kožných ochorení, astmy, žalúdočných a iných ochorení. Je významná svojou antioxidačnou aktivitou. Cieľom diplomovej práce bude skúmanie účinkov extraktu z kôry Terminalia Bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípanej so zameraním sa na procesy steroidogenézy, proliferácie a apoptózy v ovariálnych granulóznych bunkách prasničiek in vitro.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ABI aplikovaná biológia
I-BII Biotechnológie

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.