Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
State of topic:
approved (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Microbiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať existujúce možnosti detekcie, kvantifikácie a izolácie jednotlivých druhov entomopatogénnych húb. Sumarizovať výhody a nevýhody uvedených postupov a odporucit najvhodnejsiu alternatívu pre jednotlivé druhy a ciele.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABB Applied Biology

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.