Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Juraj Medo, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať existujúce možnosti detekcie, kvantifikácie a izolácie jednotlivých druhov entomopatogénnych húb. Sumarizovať výhody a nevýhody uvedených postupov a odporucit najvhodnejsiu alternatívu pre jednotlivé druhy a ciele.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.