Přehled vypsaných témat - Katedra mikrobiológie (FBP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Abruskulárne mykorízne huby
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště:
Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Juraj Medo, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať spoločenstvá mikroskopických húb ktoré sa vyskytujú na koreňoch vyšších rastlín. Určiť často sa vyskytujúce druhy a ich význam pre rastlinu. Pokúsit sa definovat aký význam majú tieto huby vo vzťahu pôda -rastlina a načrtnúť možnosti využitia týchto mikroorganizmov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.