Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Soňa Javoreková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra mikrobiológie (FBP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cieľom práce je na základe informácií získaných z literatúry popísať druhové spektrum mikroorganizmov vyskytujúcich sa v komposte. Metabolické schopnosti týchto mikroorganizmov a ich zmenu počas procesu kompostovania. Navrhnúť ktoré z dostupnýchh metód by bolo vhodné použiť pri analýze spoločenstva týchto mikroorganizmov a aký typ výsledkov možno očakávať.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABb aplikovaná biológia

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.