Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľká
Stav témy: schválené (doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Martin Fik, PhD.
Abstrakt:
doplní študent

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia