Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Stav témy: schválené (doc. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Kročko, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia