Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Kročko, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Miroslav Kročko, PhD.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení