Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Abstrakt:
Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného

K tématu nejsou zadaná žádná omezení