Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Abstrakt: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného

K tématu nejsou zadaná žádná omezení