Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Crop Production - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Summary: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného

There are no limitations of the topic