Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Juliana Molnárová, PhD.
Abstrakt: Vplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrna jačmeňa siateho jarného

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia