Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jozef Smatana, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Ing. Janka Lengyelová
Abstrakt: Práca bude zachytávať činnosti a spoluprácu v ktorých prispel Mikroregión Radošinka v obnovu a rozvoj jednotlivých členkých obcí. Poukázať na jeho dôležitosť pre regionálny rozvoj. Analyzovať nové Programové obdobie pre roky 2014-2020. Úlohou študenta bude vytvoriť návrh projektu pre vybranú obec, ktorý by mal napomocť obci pri svojom rozvoji.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení