Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Ústav:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Práca bude zachytávať činnosti a spoluprácu v ktorých prispel Mikroregión Radošinka v obnovu a rozvoj jednotlivých členkých obcí. Poukázať na jeho dôležitosť pre regionálny rozvoj. Analyzovať nové Programové obdobie pre roky 2014-2020. Úlohou študenta bude vytvoriť návrh projektu pre vybranú obec, ktorý by mal napomocť obci pri svojom rozvoji.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení