Summary of topics offered - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Diploma thesis
Topic: Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
State of topic: approved (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jozef Smatana, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Sustainable Agriculture and Herbology - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Ing. Janka Lengyelová
Summary: Práca bude zachytávať činnosti a spoluprácu v ktorých prispel Mikroregión Radošinka v obnovu a rozvoj jednotlivých členkých obcí. Poukázať na jeho dôležitosť pre regionálny rozvoj. Analyzovať nové Programové obdobie pre roky 2014-2020. Úlohou študenta bude vytvoriť návrh projektu pre vybranú obec, ktorý by mal napomocť obci pri svojom rozvoji.

There are no limitations of the topic