Prehľad vypísaných tém - Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Smatana, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Janka Lengyelová
Abstrakt: Práca bude zachytávať činnosti a spoluprácu v ktorých prispel Mikroregión Radošinka v obnovu a rozvoj jednotlivých členkých obcí. Poukázať na jeho dôležitosť pre regionálny rozvoj. Analyzovať nové Programové obdobie pre roky 2014-2020. Úlohou študenta bude vytvoriť návrh projektu pre vybranú obec, ktorý by mal napomocť obci pri svojom rozvoji.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia