Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Úžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt: Stanovenie morfometrických parametrov plodov (hmotnosť, šírka, výška, počet semien v plodoch a hmotnosť semien) a biochemických ukazovateľov plodov - obsah flavonidov, karotenoidov, polyfenolov, antioxidačnej aktivity zo suchých plodov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia