Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt:
Morfometrická charakteristika plodov najmenej z 2-3 genotypov (hmotnosť plodov, výška a šírka plodov, počet semien, hmotnosť semien) a stanovenie obsahu flavonoidov, polyfenolov, karotenoidov a antioxidačnej aktivity v plodoch

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia