Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt:
Morfometrická charakteristika plodov najmenej z 2-3 genotypov (hmotnosť plodov, výška a šírka plodov, počet semien, hmotnosť semien) a stanovenie obsahu flavonoidov, polyfenolov, karotenoidov a antioxidačnej aktivity v plodoch

K tématu nejsou zadaná žádná omezení