Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Užitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt: Morfometrická charakteristika plodov najmenej z 2-3 genotypov (hmotnosť plodov, výška a šírka plodov, počet semien, hmotnosť semien) a stanovenie obsahu flavonoidov, polyfenolov, karotenoidov a antioxidačnej aktivity v plodoch

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia