Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku z hľadiska úspešného odchovu teliat.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia