Prehľad vypísaných tém - Katedra výživy zvierat (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Branislav Gálik, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práca bude zameraná na hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku z hľadiska úspešného odchovu teliat.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia