Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Význam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytka
Stav témy: schválené (Ing. Zuzana Paštiaková - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Dekanát FAPZ - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Navrhol: prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
Abstrakt: V práci sa bude posudzovať vplyv štrukturálnych a neštrukturálnych sacharidov na množstvo a kvalitu mlieka dojníc.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MZV manažment živočíšnej výroby

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.